Rabu, 31 Oktober 2007

UCAPAN MENTERI BESAR KELANTAN KETIKA PERASMIAN ECER/WEPT

i
Setelah kita mendengar dan menbaca ucapan Pak Lah ketika merasmikan projek raksasa di pantai timur semalam, mari kita baca pula ucapan Menteri Besar Kelantan tentang ECER/ WEPT. Perhatikan bagaimana perbezaan intipati ucapan itu kemudian buatlah penilaian sendiri.

ii - Inilah ucapan Menteri Besar Kelantan itu.

Bismillahir Rahmanir Rahim
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
(Maksud Surah An Nahl: Ayat 90).


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Yang Amat Berhormat
Dato' Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi
Perdana Menteri Malaysia dan isteri;

Yang Amat Berhormat
Dato' Sri Adnan bin Haji Yaakob
Menteri Besar Pahang;

Yang Amat Berhormat
Dato' Seri Haji Idris bin Jusoh
Menteri Besar Terengganu;

Yang Amat Berhormat
Dato' Haji Abdul Ghani Othman
Menteri Besar Johor;

YB Dato' Seri Mohd. Effendi Norwawi
Menteri di Jabatan Perdana Menteri;

Yang Berhormat
Menteri-Menteri Kabinet;

Yang Berhormat
Ahli-Ahli Parlimen Serta Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri;

Pegawai-Pegawai Tinggi Kerajaan Persekutuan Dan Kerajaan-Kerajaan Negeri;

Dif-Dif Kehormat;

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Alhamdulillah. Dengan seizin Allah S.W.T., sekali lagi kita dapat menghirup udara nyaman pada hari ini.

Ini menandakan betapa kita masih terus dilimpahi nikmat dengan rahmat dan inayah dari-Nya untuk sama-sama menyaksikan pelancaran Wilayah Ekonomi Pantai Timur bagi Negeri Kelantan.

Sesungguhnya pelancaran ini boleh dijadikan titik tolak ujian keikhlasan kedua-dua belah pihak dalam berkongsi anugerah Allah S.W.T. yang dilimpahi-Nya kepada kita semua baik di Kelantan atau negara Malaysia pada amnya yang sama-sama kita kasihi selama ini.

Bahkan, ia adalah detik bersejarah yang mengesahkan lagi penerusan wujudnya jalinan kerjasama akrab sekian lama khususnya sejak 17 tahun negeri ini diperintah oleh Kerajaan Negeri yang ada pada hari ini.

Tanpa pertukaran apa-apa, pelan yang bakal dilancar dan dilaksanakan nanti tidak memerlukan apa-apa perubahan nakhoda.

Kapal boleh berlayar dengan matlamat yang tidak berganjak yakni memakmurkan bumi Allah dengan segala ikhtiar yang tidak menyalahi syariat Ilahi.

Dalam semangat ini, mewakili Kerajaan dan rakyat Negeri Kelantan, izinkan saya mengalu-alukan kedatangan YAB Dato' Seri Perdana Menteri.

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian,

Tugas pemimpin laksana dasar Allah

Ayat Al-Quran yang baru saya baca dalam muqadimmah tadi biasanya dibaca di atas mimbar Jumaat, saya membacanya pada hari ini di atas mimbar masyarakat.

Di rumah Allah kita menjadi imam dan makmum, manakala di luar rumah Allah kita disebut pemimpin dan rakyat.

Orangnya masih sama. Khutbah dalam masjid menerangkan dasar-dasar Allah manakala ucapan di luar masjid adalah untuk melaksanakan dasar-dasar Allah.

Setelah 17 tahun saya diamanahkan untuk memimpin Kerajaan Kelantan dengan dasar Al-Quran Nul Karim sebagai Kalamullah, termasuk ayat yang saya baca sekejap tadi, petang ini saya dan Kerajaan saya seakan-akan terasa akan adanya perubahan baru.

Saya sedang berada di sebuah pentas buat pertama kalinya dengan pemimpin negara.

Alangkah manisnya hidup kiranya insan yang sengaja diciptakan Allah Azzawajalla dengan berlainan watak dan kerenah ini boleh patuh kepada ketetapan azali sejak Nabi Adam alaihissalam lagi.

Firman Allah S.W.T. ada membawa maksud berbunyi "Dan Kami berfirman: turunlah kamu! Sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian (Adam dan Hawa) menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kami berfirman: "turunlah kamu semua dari Syurga itu! Kemudian jika datang petunjukKu kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukKu, nescaya tidak ada kekhuatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."
(Surah Al-Baqarah: Ayat 36 - 38).

Mudah-mudahan langkah penyatuan pentas ini akan memulakan jalur-jalur gemilang yang sungguh-sungguh sebagai ganti kepada jalur-jalur hitam selama 17 tahun sebelum ini.

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Saya sempat juga mengikuti senarai projek-projek raksasa yang ada terkandung di dalam pelan induk yang disebut-sebut akan menelan perbelanjaan berjumlah RM112 bilion ini.

Antara lain ia akan memuatkan sebuah Universiti yang telah beberapa kali dilancarkan, Lebuh Raya Pantai Timur, Jeti di Tok Bali dan usaha untuk menaikkan taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra sebagai pusat penerbangan untuk rantau Asia Tenggara, termasuklah keinginan yang kuat untuk memunculkan satu kelas perdagangan dan perindustrian bumiputera.

Alhamdulillah, semua cadangan ini telah lama dikenalpasti dan menjadi sebahagian dari Pelan Jangka Panjang Pembangunan Strategik Negeri Kelantan yang telah kami dokumenkan dan tandatangani sejak 2 Mei 2000; kira-kira 7 tahun yang lalu.

Bahkan memahami pembahagian dan pengkhususan bidang kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri melalui 2 rancangan lima tahun yang telah kita lalui.

Projek-projek cadangan ini telah dikemukakan kepentingannya untuk diberikan perhatian Pusat dari masa ke semasa.

Mungkin kerana kesuntukan kewangan, ia tidak diberikan perhatian.

Kali ini Kerajaan Negeri wajar berterima kasih kepada Kerajaan Pusat kerana telah sudi mengiktiraf apa yang kami kenalpasti sebagai projek-projek mustahak selama ini dan akhirnya telah diberikan perhatian.

Pastikan pelan ECER realistik bukan hipokrasi

Menyentuh tentang peruntukan yang mencecah RM112 bilion untuk ECER, RM177 bilion lagi untuk Koridor Utara dan RM47.6 bilion lagi di Wilayah Pembangunan Iskandar, rakyat menjadi sedikit kagum dengan jumlahnya.

Semakin hairan mereka apabila duit yang diisytiharkan ini boleh menjangkau Rancangan Malaysia ke 9, 10 dan boleh pergi sejauh RMK sebelas.

Apapun, jika duit ini memang ada dan tidak menjadi masalah, maka kita perlu mengucapkan sebesar-besar syukur. Alhamdulillah, syabas.

Dalam banyak buku ilmiah, saya ada juga terbaca bahawa sesuatu pelan yang berkesan ialah pelan yang dapat diterima tanpa curiga oleh kumpulan sasar.

Ciri pelan yang berjaya juga ialah pelan yang dapat dilaksanakan.

Biasanya pelan pembangunan yang baik harus bertolak dan bermula dari bacaan mengenai senario ekonomi dunia semasa yang teliti berasaskan unjuran yang tepat mengenai turun naik harga petrol, emas dan lain-lain komoditi yang utama.

Realiti dan waqi' persekitaran yang berubah ini biasanya akan menentukan pula angkubah-angkubah yang memungkinkan sebuah pelan yang realistik itu dapat diisytiharkan.

Saya berandaian, semua aspek ini telah diambil kira dalam segenap segi sehingga ia tidak menjadi sebuah impian dan bukan sekadar 'satu lagi pelan'. Sememangnya indah untuk berada sekadar di alam mimpi kerana ia mengasyikkan:

Anak Cina memetik selasih
Anyam rotan dibuat timba
Tiada yang indah dalam berkasih
Mimpikan bulan jatuh ke riba

Dalam banyak hal, apa yang mustahak ialah pelan yang dapat menghasilkan kenyataan.

Siapalah yang tidak bergembira untuk mendengar janji yang akan datang dalam ratusan bilion ringgit.

Ini lebih-lebih lagilah apabila janji itu dipenuhi.

Sudah banyak kita saksikan betapa janji yang indah kadang-kadang boleh menjadi musuh besar apabila ia gagal dipenuhi. Kebocoran, siling runtuh, rasuah dan pecah amanah, inflasi dan hipokrasi adalah antara musuh-musuh bersama yang boleh menghambat cita-cita murni.

Emas hitam anugerah Allah yang dipinggirkan dalam ECER

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin sekalian,

Walaupun cadangan pendaratan gas dan minyak di pesisir pantai kita masih tidak diberi perhatian dalam ECER, saya masihlah memandang kepentingannya sebagai sesuatu yang bersifat mendesak.

Pada kami, ia sepatutnya diletakkan sebagai paksi asas dalam menjana pertumbuhan ekonomi negeri.

Seperti yang telah dikenalpasti oleh Kerajaan Negeri sejak 10 tahun lalu, kami masih merayu agar gas dan minyak didaratkan di Pantai Senok.

Bukan senang deposit emas hitam ini boleh terbentuk.

Dengan penuh susah payah Allah S.W.T. telah ratusan jutaan tahun memeram, mengatur dan memprosesnya secara sebab musabab jauh di kerak bumi.

Dengan segala percaturan kimia melalui mendapan humus, fosil dan tindak balas haba di perut bumi, Allah S.W.T. telah dengan segala ehsan menyimpan lalu menganugerahkan bumi Kelantan dan laut Kelantan dengan bahan semahal ini.

Mensia-siakan nikmat namanya apabila ia seolah-olah dibuat-buat 'terlepas pandang' dan tidak ditimbangkan untuk dimasukkan ke dalam pelan induk pembangunan Wilayah yang sebesar dan sepenting ini.

Setakat ini, kami hanya berputih mata melihat khazanah bumi kami dipunggah dan dihirup sepuas-puas oleh golongan amir politik tanpa didaratkan di pantai Kelantan sendiri walaupun sesudu teh.

Dalam feqah Islam, telah lama ditulis "hukmul fa il wal khu roji wa rriqaz".

Bahkan zakat yang dipungut daripada sesebuah perkampungan tidak boleh dipindah zakat itu ke tempat lain kecuali terlebih dahulu diagih-agihkan kepada al mustahiqiin tempatan.

Ini adalah hukum Allah dan Rasul. Tak disempurna di dunia oleh pihak al-umara', ia akan disempurna juga oleh Allah S.W.T. di akhirat kelak.

"Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya."
(Surah Ad-Dukhaan: Ayat 40).

Untuk menyatakan komitmen Kerajaan Negeri terkini, kita telah meluluskan penubuhan sebuah jeti penghantar (supply base) di Pengkalan Kubur, Tumpat, khusus untuk sokongan kerja penggerudian minyak dan gas di Joint Development Area (JDA) dengan Thailand dan Vietnam, di luar pesisir pantai Kelantan.

Kerja pembinaan Jeti tersebut mulai Oktober ini dan ianya akan menjadi pemangkin kepada satu industri yang dapat mengembangkan ekonomi negeri dan membuka peluang pekerjaan.

Dalam keadaan-keadaan yang seperti inilah, relevannya kita mengetepikan sentimen politik bersifat kepartian.

Tidakkah boleh kita menjadikan maudhu' ini sebagai perkara bersama untuk dikongsikan secara pintar bagi tujuan yang sama.

Saya masih ingat betapa murninya ketika KUB menandatangani persefahaman ini bagi pihak Pusat dizaman Tun Dr. Mahathir pada tahun 1996 dahulu.

Ini kekal terlipat dalam sejarah; kisah benar sebuah 'pelan indah' yang tidak menjadi hingga sampai ke hari ini.

Pembinaan modal insan tidak berjaya kecuali dengan tarbiyah Islam

YAB Dato' Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian.

Dalam hubungan Kelantan yang telah dikenalpasti sebagai Pusat Pembangunan Modal Insan berteraskan ilmu pula, saya bermohonlah untuk memberikan sedikit peringatan.

Mustahil insan itu boleh dibina tanpa agama. Ilmu Al-Quran mengajar kita tentang adanya dua perkara dalam setiap insan itu yakni jasad dan roh.

Membina roh insan adalah memberi faham kepada mereka tentang dosa dan pahala, adanya taat dan maksiat, adanya malaikat dan adanya iblis, adanya hisab dan adanya hari pembalasan, adanya Syurga dan adanya Neraka.

Ini soal asas yang tiada khilaf. Ini konsep tarbiyyah bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam serta para tabi'in dan wali-wali zaman berzaman.

Jika Kelantan mahu diiktiraf sebagai pangkalan terpenting modal insan, maka kita jangan abaikan aspek pembinaan roh.

Elemen rasuah, dedah, dadah, belasah dan menolak hukum Allah adalah manifestasi kekacauan fikrah.

Betapa kacau bilaunya acuan dan tertib tarbiyyah kita yang telah dirangka oleh negara selama ini.

Ikut cara kami bangunkan negara bersama Islam

Untuk itu, mari kita cuba menjadi lebih ikhlas dengan cuba sama-sama memperbetulkan keadaan, memikul amanah agama demi memulihkan manusia untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah keinsanan sejati selaras dengan prinsip asal 'ubudiyyah' sejak asal kita semua dijadikan.

Bagi kami di Kelantan, kita telah lama mengisytiharkan konsep 'Membangun Bersama Islam', berasaskan dakwah bil hikmah wal mauizotul hasanah.

Dalam rangka konsep ini, kami memuatkan prinsip ubudiyyah yakni semua orang wajib kembali kepada pengabdian yang tidak berbelah bahagi kepada Allah S.W.T.

Bagi mereka yang belum Islam, mereka diajak untuk hidup dalam kesedaran ketuhanan.

Kami juga memuatkan prinsip mas'uliyyah yakni bekerja dengan penuh sedar bahawa setiap manusia tanpa mengira pangkat, bangsa dan budaya akan disoal jawab oleh Allah Taala sendiri tanpa sebarang jurubahasa.

Manakala Itqan yakni bekerja dengan penuh berkualiti untuk menghasilkan apa sahaja nilai amalan dan aktiviti dari jenis yang terbaik.

Seluruh sekolah milik Kerajaan Negeri Kelantan telah dan sedang merangka dan melaksanakan kurikulum dan kokurikulum untuk menggunakan ruang lingkup kesedaran yang keseluruhannya berteraskan ketaqwaan kepada Allah Robbuljalil.

Dalam semangat pesan memesan (Watawa soubilhaq watawa soubissobr), alangkah tepatnya jika pelan pembinaan insan yang termuat dalam ECER ini mampu dengan jujur membuat pengisian-pengisian yang semurni ini.

Jika tidak, percayalah walau secemerlang manapun pelan pembinaan insan kita, tanpa agama, rakyat akan hidup sebagai insan yang bermentalitikan haiwan kerana dia cuma takutkan polis dan BPR, undang-undang, tali gantung dan peraturan dan dia akan hidup dan mati dalam kekeliruan.

Di sana nanti dia akan terpinga-pinga dalam suasana yang salah menyalah "maka, berkatalah pengikut kepada pemimpin dan pemimpin kepada pengikutnya" sebagaimana yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran Nul Karim. (Sila semak dan tadarrus sendiri maksud Surah Al-Baqarah dari Ayat 166 hingga 167).

Menyentuh tentang tumpuan pertanian yang khabarnya hanya akan diberikan tumpuan yang sangat minimum oleh Pelan Wilayah Timur ini, saya kira sekali lagi kami perlu membuat teguran.

Sejak dari dahulu, Kelantan dikenali sebagai negeri pertanian. Apa erti mengisytiharkan istilah-istilah seperti "halal hub" atau Jelapang Makanan Negara jika perhatian ke atas sektor ini sekadar bersifat batuk di tangga? Sekali lagi saya mengharapkan sesuatu yang lebih singnifikan dapat dilakukan ke arah pembetulan ini.

Mari bermuafakat elak ganggu Kelantan

YAB Dato' Seri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

Sudah lebih 17 tahun kita menjalin hubungan kesetiakawanan dalam ikatan konsep persekutuan.

Setakat yang saya ingat, tidak pernah satu kalipun lagi terganggu sebarang projek yang diluluskan oleh Pusat di Kelantan baik kecil mahupun besar mengalami gangguan atau dihalang oleh Kerajaan Negeri.

Melalui permuafakatan dan rundingan, ia sentiasa disambut oleh kami dengan penuh keterbukaan.

Bagaimanapun beradablah ketika melangkah. Bukankah ini Wilayah Timur. Setiap rumah ada tuannya. Masuk berpintu. Keluar bertangga. Kadang-kadang, ya. Terasa juga.

Makan sirih berpinang tidak
Buah keranji atas perahu
Singgah tidak kenang pun tidak
Sampai hati buat tak tahu

Hanya inilah kali pertama saya diberi kesempatan untuk berucap di majlis yang dihadiri oleh YAB Dato' Seri Perdana Menteri. Apapun jua, syukurlah. Saya mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pelancaran ini.

Dengan nama Allah, saya sudahi dengan Wabillahi taufiq Wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(TEKS UCAPAN YAB TUAN GURU DATO' HAJI NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT, MENTERI BESAR KELANTAN DI MAJLIS PELANCARAN PEMBANGUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR (ECER) PADA 17 SYAWAL 1428/29 OKTOBER 2007, JAM 2.30 PETANG DI KOMPLEKS SEKOLAH-SEKOLAH WAKAF MEK ZAINAB, KOTA BHARU, KELANTAN)

Selasa, 30 Oktober 2007

Suatu Hari Nanti

i
Aku baru sahaja mendengar lagu Sohaimi Mior Hassan bertajuk 'Suatu Hari Nanti'. Penyanyi yang aku minati kerana suara jantan dan keunikannya benar-benar menusuk kalbu. Lagu ini mengisahkan keabadian cinta yang tidak diakhiri dengan perkahwinan. Lirik dan melodi oleh Sohaimi benar-benar meruntun kalbu. Mendengar lagu ini aku terkenangkan lagu-lagunya yang hebat pada era 80 dan 90-an dahulu. Lagu seperti 'Epilog Cinta dari Bromley', 'Ros' dan lain-lain yang masih segar dalam ingatan itu kini dihidupkan kembali dengan lagu 'Suatu Hari Nanti'.

Kepada kekasihku, dengar dan hayatilah lagu ini. Lagu ini mungkin sesuai dengan dirimu yang tidak pernah sedar bahawa cinta itu memerlukan pengorbanan. Aku sentiasa berdoa agar cinta kita akan terus bersemi.

Selamat menghayati lagu 'Suatu Hari Nanti'.

KONGRES SEBUDAYA SERUMPUN (KSS) 2007

Maklumat ini adalah terbuka dan diminta untuk dipanjangkan.

PENA dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia (KEKKWA) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) akan menganjurkan
KONGRES SEBUDAYA SERUMPUN.


Tarikh:
16 - 18 NOVEMBER 2007

Tempat:
Dewan Bahasa dan Pustaka.


Pemakalah:
Pemakalah terdiri daripada sarjana, budayawan dan aktivis sastera daripada

empat negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singupura dan Thailand.

Status Kongres:
Antarabangsa

Penyertaan:
RM20 (pelajar), RM40 (individu) dan RM100 (organisasi - untuk 3 orang)

Penginapan:
Tanggungan sendiri (cadangan penginapan boleh dibantu oleh urus setia kongres)


Sebarang maklumat lanjut boleh hubungi;
i. Shamsudin Othman - 013-342 3166
ii. S.M. Zakir - 017-342 7991
iii. Mohamad Saleeh Rahamad - 019-351 4940
iv. PENA - 603- 2124 5824

Kehadiran dan penyertaan anda semua akan dapat mengimarahkan lagi majlis ilmu yang bersifat Budaya Melayu Serumpun. Perbincangan yang menekankan nasib bahasa dan budaya Melayu akan menjadi fokus kongres ini.

Terima Kasih dan mohon dipanjangkan.

ANTARA MASA DAN KENANGAN YANG DIPINJAMKAN

i.
Tanpa aku sangkakan seorang rakan yang sama-sama makan nasi bungkus, seharian hidup dalam kesusahan belajar menjadi seorang guru di MPLP sepuluh tahun dahulu akhirnya menghubungiku melalui blog ini. Syukur juga kerana hari ini dia bergelar pensyarah dan bertugas di UPSI. Khabarnya akan ke UK untuk meneruskan pengajian Phd. Kenangan bersama-samanya memang menarik sebab 'dia budak kelantan yang suka melaram'. Perwatakannya yang manco memang membuka ruang untuk wanita jatuh cinta kepadanya. Itu cerita sepuluh tahun dulu. Hari ini, aku dengar dia dah 'menjadi orang' dan 'orang penting' di UPSI.
Allahamdulillah, nasib kami berdua telah diubah oleh Allah dan kami perlu menjadi manusia yang sentiasa ingat dengan limpah rezeki yang dikurniakanNYA. Amin.

ii
Mesyuarat Agung Pena ke-44 baru sahaja berakhir. Ucapan presiden PENA penuh dengan harapan dan perjuangan. Nuasa ini seperti mengingatkan aku akan perjuagan Usman Awang dan rakan-rakannya dahulu. Kami (penulis muda) perlu menjadi penerus kepada gerakan yang menuntut hak dan prinsip 'Melayu' yang mula diperkotak-katikkan. Besar dan tinggi harapan itu menguji sejauh mana kekuatan kami generasi baharu yang terpaksa berhadapan dengan keracuan pemikiran politik UMNO. Tugas ini memang berat dan getir. Mudah-mudahan dengan sokongan Dato' Baha Zain, Dato' Johan dan rakan sealiran seperti SM Zakir, M. Saleeh Rahamad, Rahimidin Zahari, Amiruddin Ali, Saifullizan Yahya dan lain-lain, ruang untuk kami bergerak akan menjadi lebih mudah atau terbuka. Inilah perjuangan yang santai tapi penuh bermakna meski hanya untuk satu kepuasan.

iii
Rasanya, selepas raya ni tak banyak cerita yang menggugah perasaan. Mungkin beban tugas untuk menyiapkan kertas kerja dan esei menyebabkan aku lebih suka mengurung diri. Tuntutan seperti ini meski memenatkan tapi aku bahagia sekali kerana rutin aku yang suka membaca terisi. Yang penting, aku dapat kurangkan budaya mengupat apabila waktu untuk bersembang menjadi terbatas.

Suasana di luar sana sebenarnya masih bergelodak dan kian celaru. Apatah lagi saat perhimpunan agung umno dan pilihan raya kian hampir. Tentunya percaturan demi percaturan sedang dirancang dengan strategi yang pintar atau binal. Jika pintar akan membuahkan hasil; jika binal akan membuahkan mala petaka. Apa-apapun yang akan menerima bahananya nanti ialah rakyat jelata yang tidak mengerti apa-apa.

Aku benar-benar berharap, selepas usia kemerdekaan kita 50 tahun, rakyat boleh berfikir dengan matang untuk memilih pemimpin. Aku rindukan pemimpin yang muluk seperti Tun Abd Razak atau setidak-tidaknya macam Nik Aziz yang berfikir seribu kali dahulu baru bertindak. Bukan berfikir sekali tetapi bertindak beribu-ribu kali. Kita perlu belajar daripada falsafah orang Iran iaitu;

untuk mendapatkan baju yang sesuai dengan tubuh kita: ukurlah kain itu biar banyak kali kemudian potong; bukan ukur sekali tetapi potong berkali-kali.

Falsafah ini sama ada pernah ada, pernah dibaca, diketahui atau disedari oleh pemimpin hari ini tidak kita ketahui. Jadi, tugas kita yang hanya bergelar rakyat jelata inilah yang perlu melaksanakan falsafah ini.

Ayuh, teruskan perjuangan ini. Salam.

Rabu, 24 Oktober 2007

SALAM SETELAH BERISTIRAHAT YANG INDAH

i
Assalamulaikum wbk. Sekian lama menyepi oleh sebab sambutan aidulfitri dan menganyam nostalgia di kampung halaman tercinta. Nah, dengan kenangan yang meruntun kalbu dan cerita-cerita semasa daripada saudara mara juga taulan sebenarnya banyak mengajar aku erti kebahagiaan dan kasih sayang. Hari ini setelah usia menjangkau usia 40, aku mula belajar memahani erti persaudaraan dan kekeluargaan. Benarlah seperti kata ayah bahawa keluarga yang bahagia ialah keluarga yang memahami makna kasih sayang. Iklan Petronas yang mengisahkan dialog; "burung apa?". "murai" itu punya makna mendalam dalam konteks kebahagiaan. Tiada maknanya kekayaan sekiranya nasib kedua ibu bapa diabaikan. Tiada makna kebarakatan sekirannya kedua ibu bapa tidak dihargai dan dikasihi.

Ya Allah, aku bersyukur kerana menjadikan aku insan yang masih setia, taat, dan menghargai kasih sayang kedua-dua orang tuaku. Jadikan aku juga manusia yang akan dikasihi oleh zuriatku seperti mana aku mengasihi kedua-dua orang tuaku.

ii
Sempena syawal ini, sesuatu yang dituntut ialah berpuasa enam. Meski puasa ini tidak jatuh kepada hukum wajib tetapi sekurang-kurangnya puasa enam ini menjadi pelengkap kepada kepincangan puasa wajib yang kita tunaikan sebelum ini. Berpuasalah kita supaya kita dapat menjadi insan yang beriman dan bertakwa.

Jumpa lagi.

Selasa, 16 Oktober 2007

Lebaran Ke-4


i

Sesungguhnya saat berada di sisi keluarga dan saudara mara adalah saat yang banyak mengimbau kerinduan. Saat ini, aku terasa kerdil dan waktu tua kian menghambat.


Ah, waktu kanak-kanak. Akan berulang kembalikah kenangan ini?

Ahad, 14 Oktober 2007

LEBARAN dan KERINDUAN


i

Salam Lebaran.

Setiap kali lebaran menjelma aku pasti teringatkan sajak Sitor Sitormorang;

MALAM LEBARAN
Bulan di atas kuburan.

Sajak pendek ini banyak diperkatakan orang khususnya peminat sajak-sajak kabur. Bagi aku pengertiannya mudah sahaja iaitu sajak ini hebatnya kerana bersifat 'segar' sebab setiap tahun selagi dunia masih belum kiamat pasti seluruh umat Islam akan meraikan lebaran. Cuma apa yang perlu kita fikirkan ialah bagaimana lebaran akan datang itu diraikan?

Kalau dalam akhbar dikatakan lebaran di KL sunyi sepi. Maknanya, lebaran di kota-kota tidak beerti kerana tiada nostalgia indah. Nah, sebab itulah pada setiap kali menjelang lebaran, jalan raya dan lebuh raya akan penuh sesak dengan kenderaan. Mereka bergegas pulang ke kampung halaman kerana di kampunglah terkumpulnya banyak nostalgia indah.

Aku rindukan sebuah kampung tradisi tempat meraikan lebaran. Pada malam raya, ada kumpulan takbir bertandang ke rumah. Selepas solat raya ada pula kumpulan marhaban berkunjung kemudian berselawat. Kami ramai-ramai makan ketupat, rendang, tempe masak lodeh, kuih sampret, kuih bahulu, kuih ros dan macam-macam lagi yang menarik. Sebelah malamnya kami akan berkunjung ke rumah saudara-mara terdekat. Rumah emak/pak saudara menjadi pilihan untuk dikunjungi. ...
... dan sesuatu yang paling menarik ialah pada waktu tengah malam aku adik-beradik akan bermain meriam tanah buatan sendiri. Inilah keseronokan yang sukar aku lupakan. Bermain meriam tanah seakan menjadikan aku ralet dengan pemikiran hiruk pikuk duniawi. Malah apa yang paling aku bangga sekali ialah, meriam itu telah berusia 35 tahun yang dibuat daripada simen. Bunyi dentumannya yang menggila menjadikan aku terkesima....

Meriam tanah kesayangku, moga kita berjumpa lagi tahun depan.

ii

Kawan-kawanku di manakah kalian?

Aku tergaman apabila terserempak dengan dua tiga orang rakan sekolah yang kemudiannya menceritakan bahawa beberapa rakan lain telah kembali ke rahmatullah. Ada yang meninggal dunia akibat kemalangan, sakit dan tidak kurang juga menjadi korban dadah. Moga Allah merahmati rohnya. Sesuatu yang paling aku syukur ialah, rakan-rakan di kampung masih percaya aku seorang buruh kontrak sebab ketika aku meninggalkan kampung halaman 20 tahun dahulu; aku bersama-sama mereka ke KL atau Singapura berkerja sebagai buruh kontrak. Tak mengapalah, biar aku menipu mereka di dunia ini sebab aku rasa nikmat kehidupan yang Allah anugerahkan ini hanya sementara cuma. Kalau mereka tahu cerita sebenar tentang diri aku mungkin aku akan kehilangan ramai kawan-kawan sekampung yang masih bermotosikal dan hidup penuh sederhana. Aku tidak sanggup kehilangan rakan-rakan yang mandi air sungai, mencuri durian dan rambutan orang kampung yang kedekut, dan yang turut sama mengimarahkan surau setiap kali ramadhan menjelma.
Ah, indahnya kerinduan itu. Esok atau lusa, akan berulangkah kerinduan ini?

Salam lebaran. Berhati-hati ketika memandu dan ingatlah orang yang tersayang.

Salam dan kerinduan dari tanah nurani,
Tangkak, Johor.

Rabu, 10 Oktober 2007

SALAM AIDUL FITRI dan MAAF ZAHIR BATINKepada rakan-rakan yang mengenali diri saya;

Tinggi-tinggi pohon jati,
Tempat bermain si manja sayang;

Sungguh tinggi harga budi,

Budi dibalas kasih sayang.


Tinggi bukit gilang-gemilang,
Air laut tenang-tenangan;

Budi sedikit tidak akan hilang,

Itu menjadi kenang-kenangan.


Tanam legundi tumbuh kelapa,
Terbit bunga pucuknya mati;

Budi tuan saya tak lupa,

Sudah terpaku di dalam hati.


Sakura jepun mekar di pohon,
Di atas kain kesumba murup;

Sepantun ampun hamba pohon,

Menjadi kenangan sumur hidup.


ikhlas dari kejauhan;
SHAMSUDIN OTHMAN
Madrasah Sham al-Johori.

salam aidul fitri
SELAMAT HARI RAYA
dan

MAAF ZAHIR BATIN


dengan ucapan
"ingatlah orang tersayang ketika memandu."

p/s:
Blog ini mungkin tidak dapat dikemas kini dengan entri baharu kerana cuti umum sempena hari raya puasa. Saya nak bergembira bersama-sama keluarga di kampung halaman
tercinta.


Kerjasama dalam Bidang Sains Angkasai

Tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Malam ini kita berjaya menghantar seorang anak muda Melayu ke angkasa. Kita perlu berbangga meski ramai yang mengatakan penyertaan anak Melayu ini hanya sebagai pelancong angkasa tetapi aku melihat lebih daripada itu. Meskipun anak Melayu ini tidak layak bergelar angkasawan tetapi anak Melayu ini akan melihat kebesaran ciptaan Allah yang Maha Berkuasa. Kita wajar mendoakan kejayaan ini agar suatu hari nanti ada orang Islam yang akan menulis tentang keindahan ciptaan Allah yang maha indah itu.

Marilah sama-sama kita berdoa sambil meraikan kejayaan anak Melayu yang beragama Islam ini.

ii.

SEMEMANGNYA diketahui Malaysia mempunyai kerjasama erat dengan negara Rusia dalam pelbagai bidang termasuk bidang ekonomi, pendidikan, sains dan ketenteraan.

Namun kerjasama yang paling menonjol ketika ini ialah dalam bidang sains angkasa berikutan penggunaan roket pelancar Rusia untuk menghantar satelit-satelit Malaysia seperti TiungSAT dan MEASAT.

Kerjasama terkini yang menjadi sebutan masyarakat sains seluruh dunia ialah penyertaan rakyat Malaysia dalam misi ke Stesen Angkasa Lepas (ISS) yang sejarahnya akan terlakar hari ini.

Tepat jam 9.21 malam ini, pesawat Soyuz TMA-11 akan akan membawa salah seorang angkasawan Malaysia yang terpilih sama ada Dr. Sheikh Muszaphar Shukor atau Kapten Dr. Mohd. Faiz Khaleed.

Kerjasama ini sememangnya satu sejarah yang menjadi kebanggaan dan Malaysia seharusnya berbangga kerana kesudian pihak Rusia untuk berkongsi kegemilangan mereka dalam bidang sains angkasa.

Kegemilangan sains angkasa Rusia sememangnya telah menjadi perhatian dunia 50 tahun lepas apabila negara itu berjaya melancarkan sebuah roket ke ruang angkasa.

Kejayaan roket Sputnik dari Rusia memasuki ruang orbit telah membuka mata dunia terutama Amerika Syarikat mengenai kehebatan teknologi sains angkasa Rusia yang seterusnya mencetuskan satu `perang' baru iaitu perang kemajuan teknologi angkasa lepas.

Duta Rusia ke Malaysia, Alexander Karchava menyifatkan penghantaran angkasawan Malaysia merupakan satu langkah besar negara ini dalam memasuki era sains dan teknologi angkasa.

Beliau menyifatkan program angkasawan merupakan satu program `offset’ pembelian pesawat Sukhoi yang amat menarik perhatian.

“Secara peribadi saya amat berbangga dengan kejayaan Malaysia menghantar angkasawan pertama mengggunakan roket Soyuz dan ia akan menjadi langkah pertama ini untuk mendalami bidang sains dan teknologi angkasa,” katanya.

Mengenang kembali peristiwa Sputik dilancarkan 50 tahun lalu Kachava berkata, ia telah menjadi satu permulaan kepada perkembangan sains dan teknologi di Rusia dan diharap akan memberi kesan yang sama kepada negara ini.

“Setelah 50 tahun, banyak kemajuan yang dicapai dalam pelbagai bidang sains dan teknologi selepas pelbagai kajian dapat dijalankan di ruang angkasa,” katanya yang tertarik dengan tarikh penghantaran angkasawan Malaysia yang disifatkan Kachava amat signifikan dengan 50 tahun kemerdekaan dan era angkasa di Rusia.

Tarikh 10 Oktober memang amat bererti memandangkan Malaysia masih meraikan kemerdekaan dan pada bulan yang sama 50 tahun lalu Sputnik dilancarkan.

Perjalanan selama 48 jam menggunakan roket Soyuz buatan Russia bakal membawa tiga angkasawan dari Malaysia, Amerika Syarikat dan Russia ke Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS).

Kajian di angkasa yang dijalankan oleh angkasawan Rusia memberikan pelbagai kemajuan meliputi penjelajahan angkasa, pembinaan dan pembangunan roket yang lebih baik. Kajian juga melibatkan bidang ketenteraan dan telekomunikasi di angkasa yang memberikan kesan yang besar kepada Rusia.

Selain itu, kajian di angkasa juga memberikan pelbagai kemajuan dalam bidang perubatan dan langkah angkasawan Malaysia untuk menjalankan kajian dalam bidang tersebut akan memberi faedah kepada negara ini dan dunia.

Kachava percaya, Malaysia akan mendapat faedah yang besar dalam pembangunan negara dengan tercetusnya era angkasa.

"Dari segi psikologi pula, seluruh rakyat Malaysia harus berbangga dengan kejayaan menghantar angkasawan pertama," katanya.

Malaysia juga dapat meningkatkan piawaian antarabangsa dengan bersama-sama dengan keluarga angkasa.

Idea yang dicetuskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dapat merangsang generasi baru untuk belajar dan meneroka bidang baru.

Kachava berkata, pembangunan industri angkasa amat berpotensi kerana banyak teknologi yang diuji di angkasa dan digunakan di bumi dan terdapat peluang yang sangat besar dalam bidang sains.

Bidang industri angkasa juga dapat membantu remaja dan generasi muda supaya lebih berminat dengan sains seperti angkasawan, rekaan roket, kejuruteraan, angkasa serta penyelidikan.

Menyusuri program angkasawan yang diumumkan seramai 15,000 orang rakyat Malaysia mendaftar.

Malah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Jamaludin Jarjis juga menyertai ujian pertama angkasawan iaitu larian tiga kilometer.

Ini menunjukkan minat pemimpin dan rakyat yang begitu mendalam dengan projek angkasawan dan terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia.

Kachava berkata, program angkasawan merupakan yang terbesar pernah dijalankan dan pihaknya bersedia menjalin kerjasama dengan Malaysia terutama dalam bidang pendidikan dan perubatan.

“Kami berharap program angkasawan merupakan satu permulaan kecil bagi langkah yang lebih besar selepas ini terutama dalam bidang sains dan teknologi,” kata Kacahava.

Beliau berkata, pihaknya sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam mana-mana program terutama dalam bidang sains dan teknologi.

iii
Justeru, inilah kebanggaan dan kejayaan kita.Isnin, 8 Oktober 2007

SALAM LEBARAN 1428H: AKU DAN 1 SYAWAL


AKU DAN 1 SYAWAL
i
Selamat lebaran, kekasih
terasa sepi syawal kali ini
tanpa kelibat dan harum tubuh
yang melingkar dalam kenangan

jika kau menatap puisi ini
mengertilah bahawa
setiap kali angin berdesir
itu tandanya percakapan rinduku
sedang beRGelOrAAAA

aku rindukan
sebuah senja biru
yang kuselitkan di hatimu.

ii
ramadhan,
aku tinggalkanmu
dengan sendu yang mendalam
moga
kita bersua dalam
musim rontak yang lain.shamsudin othman
UPM, Serdang

SALAM LEBARAN dan UKWAH KELUARGA

Gambar: Ayahku sedang merenung nasib anaknya shamsudin othman.
i.
Di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan maaf zahir dan batin kepada sesiapa yang mengenali, merasakan saya sahabat/kawan/rakan/musuh atau yang sering melayari blog tanah nurani ini. Seperti juga manusia lain, saya punya banyak kelemahan/kekurangan diri. Untuk memuaskan hati semua pihak saya tidak berdaya. Mungkin inilah sedikit kebaikan atau kejahatan yang diberikan Tuhan. Jika baik jadikanlah panduan, yang jahat dan tidak disukai buangkan jauh-jauh. Sebagai manusia juga, saya tidak suka akan kebejatan juga kemunafikan yang berlaku di depan mata. Justeru mungkin kerana prinsip tersebut saya mohon maaf banyak-banyak.

ii.
Semalam, apabila sajak "Bukakan Hijab-Mu" tersiar di ruangan Susastera, Berita Minggu (7 Oktober 2007); seorang sahabat dari Singapura bertanya melalui SMSnya. Tanyanya;

sahabat: sufi betulkan kau ni. sajak kau macam orang banyak dosa aja?
aku : terima kasih. aku memang banyak dosa sebab suka mengutuk kerajaan dan orang
yang pandai cakap tapi tak pernah laksanakan.
sahabat: bulan2 ramadhan ni, bersabarlah sikit. tingkatkan tadarus lebih baik.
aku : habis tu kalau dlm bulan ramadhan yang mulia ini dia orang sanggup buat mungkar,
kita nak tengok aja ke? mana tahu kalau aku mengutuk pada hari lailatulqadar
pahalanya 1000 kali lebih baik.
sahabat: oklah tu, aku pun nak mengutuk sama.

hehehehehehe. begitulah cerita semalam.

iii
Seminggu sebelum hari raya puasa mengunjungi umat Islam, kita perlu menjadi manusia yang perlu merenung zaman kanak-kanak. Bayangkan bagaimana emak-ayah kita meraikan hari yang penuh bermakna ini. Mereka bergolok bergadai membelikan persiapan hari raya untuk kita. Kita pula meraikan hari raya hingga lupa diri. Nah, sekarang tugas kita pula mengembirakan hati dan perasaan mereka. Pulanglah ke kampung halaman, memeluk dan bersalaman dengan mereka. Kepada rakan-rakan yang telah kehilangan emak-ayah; banyakkan berdoa dan mengutus Al-Fatihah kepada rohnya agar sama-sama menikmati kegembiraan aidilfitri.

Aku tak dapat bayangkan bagaimana sambutan hari raya tanpa orang tersayang. Kalau boleh mungkin bukan sekarang ini waktunya kerana aku masih belum bersedia untuk merasai kehilangan dan kebahagiaan itu. Emak-ayah adalah segala-galanya bagi aku. Aku punya banyak nostalgia indah bersama-sama mereka. Sebenarnya, aku masih belum dapat memberikan kebahagiaan yang sebaiknya kepada mereka berdua.

RUMAH SILATULRAHIM

Tuhan, jadikan aku anak terbaik
yang memberikan rindu dan cinta

kepada makna bahagia

sebuah rumah

tanahnya iman

dindingnya takwa

bumbungnya ikhlas
pintunya
budi
tingkapnya hidayah

Tuhan,
jadikan rumah bahagia ini
kubur abadi

tempat kami

menikmat silatulrahim

dan segugus akrab.

Antara ramadhan dan syawal ini
aku rindukan kenangan dulu
saat aku menangis di ribaan ayah ibu
yang gagal aku fahami
erti kasih sayang.

Seperti dulu juga
yang aku rindukan bukan duit raya
tapi hangat air matamu
yang basah di baju rayaku.

shamsudin othman
madarash sham al-johori,

UPM, serdang.


iv
Aku terpaksa berhenti di sini sebab tiba-tiba teringatkan emak dan abah yang paling aku sayangi. Tentu mereka merindui kepulanganku. Ya Allah, berikan rahmat dan hidayah-Mu kepada kedua-dua orang tuaku. Aku cintakan mereka berdua. Aku rindukan ukwah dan bahagia yang kekal selama-lamanya.

Rabu, 3 Oktober 2007

MELIHAT BULAN

gambar: menanti bulan di Tugu MONAS, Jakarta, Indonesia.

i
Kenapa entri BULAN?
Jawapannya mudah sebab;
i. bulan ramadhan yang akan diikuti oleh bulan syawal
ii. bulan bermuhasabah diri
iii. bulan membanyakkan doa kepada Yang Esa
iv. dan banyak lagi cerita tentang bulan yan g boleh kita karangkan.

Begitupun apa yang paling menarik tentang bulan ialah bulan mengundi di IPT. Semalam telah selamat berlangsungnya pilihanraya kampus. Suasana aman di UPM dan IPT lain seperti dijangkakan sejak awal. Banyak pihak yang khususnya mahasiswa hanya pangkah sahaja calon yang ada. Mereka malas berfikir panjang kerana takut tidak mendapat biasiswa dan macam-macam lagi kemudahan daripada kerajaan. Dan keputusannya parti pro aspirasi kerajaan menang besar tanpa dicabar oleh parti-parti lain.

Nah! Inilah sanerio baharu apabila kerajaan melatih mahasiswa supaya jangan menggunakan akal fikiran. Mahasiswa perlu ikut sahaja apa yang mereka caturkan. Membantah beerti akan kehilangan kemudahan. Mahasiswa telah dicucuk hidung. Mahasiswa telah ditutup mata. Mahasiswa telah dijahit mulut. Dan mahasiswa telah dipekakkan telinga. Mahasiswa dilatih dengan budaya SIFAT BERFIKIR.

Bayangkan, dalam bulan yang penuh kemuliaan dan barakah ini pun masih ada orang yang sanggup menggelapkan cahaya bulan ramadhan ini. Aku sendiri tak faham apa yang sebenarnya sedang berlaku sekarang ini? Itu baharu pilihanraya kampus belum lagi pilihanraya umum yang bakal menjelang.

Aku akan selalu berdoa agar bulan akan terus bercahaya dan menyinari kegelapan malam 'hati/ kalbu' manusia.

Melihat Bulan

Duhai bulan
kembangkan sayap cahayamu


tanah sebelah timur ini rindukan kasihmu

setelah matahari seakan lelah dan gerhana


bulan, meski kau di mana-mana

akulah pungguk yang sentiasa menanti


Shamsudin Othman
Madrasah Sham Al-Johori
Kuala Lumpur.


Isnin, 1 Oktober 2007

MENGINGATI SEJARAH NUZUL QURAN dan NASIB BAHASAKU

Keterangan gambar: berlatarbelakangkan pelabuhan Rotterdam, Belanda:2001. *Pelabuhan cinta dan romantis.

i
Justeru beban tugas yang kian mendesak, makanya blog ini hampir seminggu tidak dikemas kini. Aku hanya sempat melayari blog teman2 dan terkini ialah lahirnya blog www.minggupenulisremaja.blogspot. Gambar dan kisahnya menarik. Teruskan wahai rakan2.

ii
Hujung minggu ini setelah semua kerja2 rutin selesai, aku mula berulit dengan kitab-kitab tua koleksi ayahku. Pulang ke kampung dan melihat ayah begitu tekun menelaah kitab-kitab kuningnya; aku segera mencari sesuatu yang menarik. Ketika sedang membelek kitab-kitab itu, dia segera menghulurkan sebuah kitab bertajuk 'The History of Al-Quran'. Katanya mulus dan perlahan, "hari ini 17 Ramadhan. Sejarah al-Quran bermula daripada tarikh ini".
Begitulah sikap ayahku yang kurang bercakap khususnya bulan ramadhan ini. Aku suka melihat wajah ayah yang sentiasa redup, tenang dan damai. Wajahnya meruntun rindu yang amat dalam.

Aku membaca dan mencari sesuatu yang menarik daripada kitab tulisan Syeikh Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi Rah.A. Kitab ini dimulakan dengan memetik surah Ali Imran:164 yang bermaksud;

"Sesungguhnya Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

Ayat berikut (al-Maa'idah: 83) melanjutkan kesyahduan aku ketika membaca bab mukadimah kitab ini.

"Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad sebagai mukjizat), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al-Quran) yang telah diketahui dari kitab-kitab mereka sendiri."


Aku segera menghabiskan kitab ini. Sejarah pengumpulan Al-Quran bukan satu perkara yang mudah. Allah sentiasa memelihara kesucian mukjizat ini. Aku tidak dapat bayankan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar, Umar, Othman dan Ali untuk mengumpulkan ayat-ayat yang ditulis di pelepah kurma, kulit pokok, batu, kulit binatang dan dihafal oleh para syuhadah Islam ketika itu. Apatah lagi para khalifah ini terpaksa pula berhadapan dengan kumpulan yang berusaha menjadi penghianat dengan menulis ayat-ayat palsu. Ah, bertapa getirnya mereka mempertahankan maruah agama dan mukjizat itu. Inilah mukjizat Al-Quran apabila semua penipuan dapat diatasi dengan kemuliaan Allah. Syukur Allahamdulillah.

iii
Hari sejarah mulia ini kenapa tidak disambut dengan majlis-majlis kebesaran tertentu? Bukankah negara kita negara Islam. (Opppp, betullah hari Nuzul Quran tidak diraikan sebab negara kita Islam Hadhari). Rupa-rupanya kerajaan kita lebih suka meraikan hari bersejarah yang tidak bersifat Islami.

Entahlah, mungkin Allah terlalu baik buat kita semua. Justeru kerana terlalu baik dengan sifat yang maha pemurah lagi maha penyayang itulah kita mengambil kesempatan melupakan janji-janji syurga oleh-Nya.

Ya Rabb, berikan aku kekuatan untuk terus mencintai-Mu
aku dambakan rindu dari kasih sayang-Mu
berikan aku waktu untuk memudiki sungai nikmat dan hidayah-Mu
aku mimpikan muara bahagia-Mu

shamsudin othman/ 19 ramadhan 1428H
madrasah sham al-johori.

Amin.

iv
Semalam aku dihubungi oleh seorang rakan penyair dari Singapura. Dia mengundang aku untuk bercakap tentang nasib bahasa Melayu dan sedikit hal berkaitan Islam di masjid Sultan, Singapura lepas raya ini. Aku tidak segera menjawab tetapi setelah mendengar luahan dan kesedihan yang dilontarkan, hati aku menjadi sayu.

Katanya, "Melayu Singapura dah dihancurkan oleh pemerintah. Melayu tinggal 15 peratus daripada jumlah 4.4 juta penduduk. Islam pula dikecilkan oleh strategik yang licik dan terancang."

Tanyaku pula, "macam mana boleh berlaku?"

Dia menjawab lemah, "semuanya bermula apabila sistem pendidikan menukar bahasa penghantarnya iaitu bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Perlahan-lahan setelah 30 tahun, orang Melayu dah mula cakap bahasa rojak, bahasa pasar, bahasa yang entah apa-apa, asalkan orang cina, india, indonesia atau orang Singapura faham. "

Aku bertanya lagi, "nah, apa masalahnya? Bukankah itu yang kerajaan kau mahukan? Itulah pengorbanan demi kemerdekaan dan persaingan antarabangsa?"

Bebarapa saat talian di telepon bimbit aku tidak bersuara. Mungkin rakan aku sedang memikirkan sesuatu. "Aku sebenarnya ingin berkongsi pengalaman dengan rakyat Malaysia macam kau yang terbuka dan sedar. Kalau kau tak perjuangkan nasib bahasa Melayu di tanah air kau, lihatlah suatu hari nanti. Bahasa Melayu akan mati dan akhirnya orang Melayu juga akan mati." Nada suaranya meninggi kali ini. Mungkin juga dia tersinggung dengan pertanyaan aku tadi.

Setelah beberapa minit berlalu, perbualan kami ditamatkan dengan ucapan salam dan selamat bersahur.

Aku tiba-tiba teringatkan seorang rakan aku yang mengajar di Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya. Dia cikgu Pendidikan Seni dan isterinya seorang pensyarah bahasa Inggeris di UKM. Kami rapat dan sama-sama menunaikan fardu haji 2 tahun lalu. Aku teringatkan dia sebab, dia terlalu yakin malah amat obses bahawa bahasa Inggeris ini akan dapat mengubah Malaysia. Aku bersetuju dengan pendapatnya tetapi apa yang ingin kita ubah itu? Adakan kita ingin mengubah negara Malaysia daripada sebuah negara dunia ketiga hingga menjadi negara dunia kedua atau menjadi negara dunia pertama? Atau adakah dengan perubahan itu, kita sanggup mengadai maruah bahasa dan bangsa? Kalau macam itu, apa yang terjadi kepada Singapura? Adakah negara jiran tetangga itu telah menjadi negara dunia kedua? Aku akui bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa komunikasi. Tetapi perlu diingta bahawa bahas inggeris bukan bahasa ilmu. Bahasa ilmu adalah bahasa ibunda. Hanya dengan bahasa ibunda ilmu dapat dipelajari dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Kepada sahabatku ini, kembali dan fikirkanlah dengan mendalam. Singapura telah mencatat sejarah penghinaan bangsa dan bahasa Melayu. Jepun, Korea, China, Perancis, German, Sepanyol tidak pernah tunduk dengan bahasa Inggeris tetapi mereka kian maju dan ditakuti barat (orang inggeris). Mereka boleh hidup berjaya dan cemerlang, gemilang dan terbilang dengan bahasa mereka sendiri. Hanya kita sahaja yang takut pada bayang-bayang sendiri, terhegeh-hegeh mengadai maruah konon ingin diberikan pengiktirafan dunia barat. Sedarkah kita, apabila kita memilih Islam sebagai agama rasmi negara maka selagi itulah orang barat yang berfahaman kristianisme ini tidak akan mengiktiraf Malaysia. Barat sudah lama tidak memberi ruang dan menafikan hak orang Islam. Kita aja yang terkinja-kinja, seronok sendiri atau berangan-angan rasa dihargai.

Nah, pertanyaan yang lebih mencabar lagi ialah kenapa dua orang angkasawan kita wajib belajar bahasa Rusia sedangkan bahasa inggeris mereka lebih baik daripada orang eropah sendiri? Kenapa juga orang amerika yang ingin ke angkasa lepas itu juga terpaksa belajar bahasa rusia? Kenapa? Kenapa? Kenapa?

Jawapan pertanyaan ini ialah bukan kerana bahasa tetapi kerana agama. Di negara kita pula, setelah orang Melayu fasih berbahasa inggeris mereka pula meminta mahir bahasa menderin atau hokian. Jadinya apa yang sedang berlaku sekarang?

Akhirnya tanyalah dengan diri kita sendiri, di manakah kita hari ini?

Jumpa lagi sahabatku.....